Danh mục sách MacLê - Triết học - CNKHXH - HCM - Mac Ănghen
Danh mục sách Mac-Lê - Triết học - CNXHKH - HCM - Mac - Angghen
Số TT Tên sách Tên tác giả
1 Bác Hồ với thể thao Lê Bửu
2 Các Mác và Angghen toàn tập Mác Angghen
3 Chủ tịch Hồ Chí Minh với TDTT Uỷ ban TDTT
4 GT Chủ nghĩa duy vật lịch sử Học viện C.Trị Quốc gia
5 GT Tư tưởng Hồ Chí Minh NXB C.Trị Quốc Gia
6 GT Triêt học Mac - Lênin Bộ GD&ĐT
7 GT Chủ nghĩa xã hội NXB GD & ĐT
8 Góp phần xây dựng đường lối Việt Nam Hà Huy Khôi - NXB YH
9 GT Đường lối CM của Đảng CS Việt  Nam PGS. TS Nguyễn Viết Thông
10 GT Mỹ học Mac - Lênin NSUT. TSKH Nguyễn Văn Khang
11 GT Những nguyên lý cơ bản của CN Mac - Lênin PGS. TS Nguyễn Viết Thông
12 GT Tư tưởng Hồ Chí Minh PGS. TS Nguyễn Viết Thông
13 Hồ Chi Minh  với văn nghệ sĩ NXB Hội  Nhà Văn
14 Hồ Chi Minh  với văn nghệ sĩ, văn nghệ sĩ với HCM NXB Hội  Nhà Văn
15 Hồ Chí Minh toàn tập 1924 - 1930 Hồ Chí Minh
16 Howamon Bahnar Giowlơng NXB ĐHQGHN
17 Hỏi đáp những nguyên lý cơ bản của CN Mac - Lênin PGS. TS Nguyễn Thế Kiệt
18 Hỏi và đáp tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Đức Thìn
19 Hỏi đáp triết học Mac - Lênin Học viện C.Trị Quốc gia - Khoa Triết học
20 Khoa học Chủ nghĩa Việt Nam NXB GD & ĐT
21 Khoa học và công nghệ thế giới NXB KH & CN
22 Kinh tế Mac - Lênin Phan Thanh Thế
23 Lịch sử Đảng Kiều Bá Xuân
24 Lịch sử Triết học NXB Tư Tưởng VH
25 Tài liệu học tập văn kiện đại hội IX của Đảng NXB Chính Trị
26 Tư tưởng Hồ Chí Minh về TDTT Uỷ ban TDTT
27 Triết học tập 1,2,3 Chính trị
28 Tư tưởng Hồ Chí Minh về TDTT NXB TDTT
29 Văn hoá thể chất Hồ Chí Minh Trương Quốc Yên
30 Hồ Chí Minh với Văn nghệ sĩ, VNS với HCM Hội nhà văn

Thông tin chi tiết
Tên file:
Danh mục sách MacLê - Triết học - CNKHXH - HCM - Mac Ănghen
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Lan Hương
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Tài liệu » Danh mục sách
Gửi lên:
14/11/2014 09:23
Cập nhật:
14/11/2014 09:23
Người gửi:
lanhuong
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
10.00 KB
Đã xem:
764
Đã tải về:
11
Đã thảo luận:
0
Tải về
Từ site TRUNG TÂM THÔNG TIN - TRƯỜNG ĐH THỂ DỤC THỂ THAO HCM:
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File