NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TẬP LUYỆN CỦA CÁC VẬN ĐỘNG VIÊN ĐỘI TUYỂN XE ĐẠP ĐƯỜNG TRƯỜNG VIỆT NAM SAU 1 NĂM TẬP LUYỆN
 
MAI CÔNG HIẾU
 
 
 
“NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TẬP LUYỆN CỦA CÁC VẬN ĐỘNG VIÊN ĐỘI TUYỂN XE ĐẠP ĐƯỜNG TRƯỜNG VIỆT NAM SAU 1 NĂM TẬP LUYỆN”
 
 
Chuyên ngành: Giáo dục thể chất
Mã số: 60140103
 
 
 
LUẬN VĂN THẠC SỸ GIÁO DỤC HỌC
 
 
Người hướng dẫn khoa học
TS. Nguyễn Thành Lâm
 
Tp. Hồ Chí Minh, năm 2014

Thông tin chi tiết
 • Tên sách:
  NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TẬP LUYỆN CỦA CÁC VẬN ĐỘNG VIÊN ĐỘI TUYỂN XE ĐẠP ĐƯỜNG TRƯỜNG VIỆT NAM SAU 1 NĂM TẬP LUYỆN
 • Thông tin bản quyền:
  ĐHTDTT TP.HCM
 • Dung lượng:
  2.52 MB
 • Đã xem:
  455
 • Đã tải về:
  0
 • Đã thảo luận:
  0
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về sách này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá sách
Bạn đang xem bản demo của sách, để xem bản full vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên. Nếu bạn chưa đăng nhập hay đăng ký thành viên, vui lòng bấm vào đây.