Nghiên cứu xây dựng chương trình giảng dạy môn Bóng chuyền giờ tự chọn cho sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn
BÙI ĐỨC HẬU
 
 
 
Tên đề tài :
“Nghiên cỨu xây dỰng chương trình giẢng dẠy môn bóng chuyỀn giỜ tỰ chỌn cho sinh viên TrưỜng Cao đẲng Văn hóa NghỆ thuẬt
và Du lịch Sài Gòn
 
 
Chuyên ngành: Giáo dục thể chất
Mã số: 60140103
 
 
LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤC
 
 
Người hướng dẫn khoa học:
TS. Nguyễn Trọng Hải
 
 
Tp. Hồ Chí Minh, năm 2015
Thông tin chi tiết
 • Tên sách:
  Nghiên cứu xây dựng chương trình giảng dạy môn Bóng chuyền giờ tự chọn cho sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn
 • Thông tin bản quyền:
  ĐHTDTT TP.HCM
 • Dung lượng:
  3.31 MB
 • Đã xem:
  729
 • Đã tải về:
  0
 • Đã thảo luận:
  0
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về sách này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá sách
Bạn đang xem bản demo của sách, để xem bản full vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên. Nếu bạn chưa đăng nhập hay đăng ký thành viên, vui lòng bấm vào đây.