• Mình nên học ngôn ngữ lập trình web nào?

    admin | trungnghiack@gmail.com | 11.07.2014 08:54

    Mình nên học ngôn ngữ lập trình web nào? trên mạng có rất nhiều tài liệu về lập trình mà mình thì không chuyên nên không biết đâu mà lần mong các bạn trợ giúp mình.thanks all


Gửi câu trả lời của bạn !

Họ tên: (*) Email: (*)