Giới thiệu Bộ môn Lý luận Mác - Lênin

               BỘ MÔN LÝ LUẬN MÁC - LÊNIN
 
      1.Giới thiệu chung :
           Bộ môn lý luận Mác-Lênin là đơnvị cơ sở về đào tạo và học thuật của trường, trực thuộc Ban giám hiệu. Bộ môn hiện nay gồm có 3 giảng viên cơ hữu, 1 giảng viên hợp đồng và 1 giảng viên mời giảng.
      2.  Chức năng :
       Bộ môn có chức năng tổ chức giảng dạy các môn học không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các môn thuộc lĩnh vực xã hội – nhân văn theo quyết định của Hiue65 trưởng. Các môn học trong bộ môn gồm:
           - Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin;
           - Tư tưởng Hồ Chí Minh;
           - Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam;
           - Nhà nước và pháp luật;
           - Mỹ học;
           - Đường lối TDTT của Đảng cộng sản Việt Nam;
      3. Nhiệm vụ :
          - Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và tổ chức quá trình đào tạo các môn học thuộc bộ môn quản lý; chịu trách nhiệm về nội dung, chất        lượng tiến độ giảng dạy; biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến môn học được trường giao;
          - Lập kế hoạch chi tiết trong việc mời giảng, thỉnh giảng, phân công giảng viên ginag3 dạy các khóa học chính quy, đào tao vừa học vừa làm cho các môn học được trường giao tổ chức giảng dạy và trình Lãnh đạo trường phê duyệt;
          - Tổ chức hoạt động khoa học, chủ động phối hợp với các bộ môn, trung tâm nghiên cứu khoa học và y học TDTT trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.
          - Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch thay mới, bổ sung, bảo trì  thiết bị dạy và học.
          - Quản lý cán bộ, giảng viên theo sự phân công của Hiệu trưởng;
          - Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho giảng viên bộ môn; phối hợp với phòng CTCT trong việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên.
          - Tổ chức đánh giá trong và tham gia đánh giá ngoài các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng yêu cầu của Bộ giáo dục và Đào tạo, đánh giá các tiêu chuẩn trong hệ thống quản lý ISO;
          - Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị bộ môn

      4. Cơ cấu tổ chức nhân sự: Tính đến 18/9/2016

TT Họ và Tên Chức vụ Email
1 Nguyễn Mạnh Phú PHT - Trưởng BM nmp@dhtdtttphcm.edu.vn
2 Đỗ Thị Huệ P.Trưởng BM  
3 Ninh Bá Vinh Giảng viên  
4 Lê Mai Quỳnh Dương Giảng viên  
5 Nguyễn Văn Thật Giảng viên  
6 Dương Thị Chuyên Giảng viên  

5, Các thành tích đã đạt được:
    - Tập thể: Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen (2014)
  - Cá nhân: Huân chương lao động hạng ba: ThS Nguyễn Mạnh Phú (2011); Bằng khen của thủ tướng chính phủ: Bà Đỗ Thị Huệ (2014).
 

Tác giả bài viết: Bộ môn Lý luận Mac - Lenin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn