Giới thiệu Bộ môn Bóng bàn

BỘ MÔN BÓNG BÀN
 
    Văn phòng        :     Bộ môn Bóng Bàn (Nhà tập Bóng bàn)
    Điện thoại         :     08.39683606                               Email                 :
    Trưởng đơn vị :     Th.s. Phạm Trung Hiệp
    Điện thoại         :     0903732037                                Email:
1. Giới thiệu chung :
    Bộ môn Bóng bàn được thành lập năm 1976 theo quyết định của Tổng cục TDTT (thành lập trường trung học TDTT miền Nam).
    Trong suốt thời gian trên, bộ môn đã hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ của nhà trường giao phó.
2. Chức năng :
    Bộ môn Bóng bàn là đơn vị cơ sở về đào tạo và học thuật của trường, trực thuộc quản lý của Ban giám hiệu
    Bộ môn Bóng bàn có chức năng đào tạo chuyên môn, nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyên ngành bóng bàn.
3. Nhiệm vụ :
    a. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo chuyên ngành Bóng bàn; chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác của bộ môn trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.
    b. Xây dựng và hoàn thiện nội dung chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến chuyên ngành đào tạo và môn học được trường giao.
    c. Lập kế hoạch chi tiết trong việc mời giảng, thỉnh giảng, phân công giảng viên giảng dạy các khóa đại học chính quy, đại học vừa làm vừa học cho các môn học được trường giao tổ chức giảng dạy và trình Lãnh đạo trường phê duyệt.
    d. Tổ chức hoạt động khoa học, chủ động phối hợp với các khoa, trung tâm nghiên cứu khoa học và y học TDTT trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học, đơn vị kinh tế, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học TDTT và xã hội.
    e. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; tổ chức các hoạt động học thuật; đề xuất xây dựng kế hoạch thay mới, bổ sung, bảo trì thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học, thuộc bộ môn quản lý.
    f. Quản lý cán bộ viên chức và sinh viên thuộc bộ môn theo sự phân công của Hiệu trưởng.
    g. Phối hợp phòng Tổ chức cán bộ, phòng Đào tạo sau đại học xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ viên chức của bộ môn.
    h. Phối hợp với khoa Huấn luyện thể thao phân công giáo viên chủ nhiệm cho mỗi lớp chuyên sâu của các khóa đại học chính quy.
    i. Phối hợp với phòng Công tác chính trị trong quản lý sinh viên thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên.
    j. Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của bộ môn.
    k. Nhiệm vụ đào tạo của bộ môn : Bộ môn Bóng bàn có nhiệm vụ tổ chức giảng dạy, môn học trong bộ môn và cho các khoa khác trong trường theo kế hoạch giảng dạy đã được Hiệu trưởng phê duyệt.
4.  Cơ cấu nhân sự : Tính đến 18/09/2016
 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ EMAIL
1.       Phạm Trung Hiệp Ths-P.trưởng BM  
2.       Võ Thị Thiên Dung Ths-Giảng viên  
3.       Nguyễn Thanh Tùng Ths-Giảng viên  
4.       Nguyễn Trương Thuý Quỳnh Giảng viên  
Các thành tích đã đạt được:
  - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công nhận: Tập thể lao động xuất sắc nhiều năm liền và được tặng Bằng khen của Bộ năm 2012.

Tác giả bài viết: Bộ môn Bóng bàn

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn