Giới thiệu Khoa GDTC

KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Văn phòng: Tầng 3 - Khu hành chính - Trường ĐH Thể dục Thể thao TP. HCM
Điện thoại: 08.3724.5318
Email: kgdtc.pedhus@.com.vn
Trưởng đơn vị: Lương Thị Ánh Ngọc
Điện thoại Trưởng đơn vị: 0913.626.069
Email Trưởng đơn vị: anhngoc1306@yahoo.com.vn

1. Giới thiệu chung:
    Tiền thân của Khoa Giáo dục thể chất là Bộ môn Lý luận được thành lập từ năm 1976 và đến tháng 7/2004, Bộ môn lý luận được tách ra thành Khoa Lý luận TDTT và Khoa Lý luận cơ sở nhằm đáp ứng với nhiệm vụ nâng cao chất lượng giảng dạy của Trường. Đến tháng 10/2007, Khoa giáo dục thể chất được thành lập theo QĐ số 353 QĐ/ĐH II – TC của Hiệu Trưởng Trường Đại học Thể dục Thể thao -TPHCM, ký ngày 12/10/2007.
    Tập thể giảng viên của Khoa đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình và tổ chức quản lý đào tạo chuyên ngành Giáo dục thể chất và giảng dạy các môn học như: Tâm lý học, Giáo dục học, Lý luận và phương phápTDTT, Thể thao trường học, các môn học nghiệp vụ sư phạm TDTT…
Ngoài các giảng viên của Khoa giảng dạy còn có nhiều giảng viên đầu ngành của Trường tham gia giảng dạy như: PGS.TS Lê Bửu; GS.TS Dương Nghiệp Chí; GS.TS Lê Văn Lẫm; PGS.TS Lê Nguyệt Nga; PGS.TS Trịnh Trung Hiếu; GS.TS Nguyễn Xuân Sinh; PGS.TS Nguyễn Thiệt Tình; PGS.TS Mai Văn Muôn; TS Phan Hồng Minh; PGS.TS Nguyễn Hiệp; PGS.TS Đỗ Vĩnh; TS Nguyễn Thành Lâm; TS Lê Thiết Can; PGS.TS Nguyễn Tiên Tiến; ThS. Nguyễn Trọng Nội…

2. Chức năng:
    Khoa Giáo dục thể chất có chức năng đào tạo và quản lý đào tạo cử nhân TDTT chuyên ngành sư phạm giáo dục thể chất;
    Khoa Giáo dục thể chất có chức năng quản lý và giảng dạy các tổ bộ môn như Tâm lý học; Giáo dục học; Lý luận và phương pháp TDTT; Thể thao trường học và các môn thuộc nghiệp vụ sư phạm TDTT.

3. Nhiệm vụ:
    a. Các nhiệm vụ quản lý đào tạo của khoa:
       - Xây dựng chương trình kế hoạch giảng dạy, học tập chủ trì tổ chức quá trình đào tạo chuyên ngành sư phạm giáo dục thể chất, chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác của khoa trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;
        - Xây dựng và hoàn thiện nội dung chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến chuyên ngành đào tạo và môn học được trường giao;
        - Lập kế hoạch chi tiết trong việc mời giảng, thỉnh giảng, phân công giảng viên giảng dạy các khóa đại học chính quy, đại học vừa học vừa làm cho các môn học được trường giao tố chức giảng dạy và trình Lãnh đạo Trường phê duyệt;
        - Tố chức hoạt động khoa học, chủ động phối hợp các khoa, bộ môn, trung tâm nghiên cứu khoa học và y học TDTT trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, khai thác các dự dán hợp tác quốc tế; phối hợp các tổ chức khoa học, đơn vị kinh tế, gắn đào tạo với nghiên cứu TDTT và đời sống xã hội; xây dựng thư viện chuyên môn của khoa.
        - Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; tổ chức các hoạt động học thuật; đề xuất xây dựng kế hoạch thay mới, bổ sung, bảo trì thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học thuộc quản lý khoa;
         - Quản lý cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên thuộc khoa theo sự phân công của Hiệu trưởng;
        - Phối hợp Phòng Tổ chức Cán bộ, Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng GDĐH trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, cán bộ của khoa;
         - Phối hợp với Phòng công tác chính trị trong quản lý sinh viên thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên.
    b. Nhiệm vụ đào tạo của khoa:
       - Khoa giáo dục thể chất có nhiệm vụ tổ chức giảng dạy các bộ môn, môn học trong khoa và cho các khoa khác trong trường theo kế hoạch giảng dạy đã được Hiệu trưởng phê duyệt. Các Tổ bộ môn trong khoa gồm:
        - Tổ Bộ môn Lý luận và phương pháp thể dục thể thao;
        - Tổ Bộ môn Thể thao trường học;
        - Tổ Bộ môn Giáo dục học;
        - Tổ Bộ môn Tâm lý học;
    Các môn học thuộc nghiệp vụ sư phạm.
    Các môn học thuộc lĩnh vực giáo dục thể chất do Hiệu trưởng giao cho khoa tổ chức giảng dạy.

4.Cơ cấu tổ chức nhân sự:
TT

Họ và tên

Học vị/Học hàm

Chức vụ

Email

 1. 

TS. Lương Thị Ánh Ngọc

Tiến sĩ

Trưởng khoa

anhngoc1306@yahoo.com.vn

 2. 

ThS Nguyễn Nam Hải

Thạc sĩ

P.Trưởng khoa

 

 3. 

TS Tạ Hoàng Thiện

Tiến sĩ

Giảng viên

tahoangthien@yahoo.com.vn

 4. 

TS.Lê Thị Mỹ Hạnh

Tiến sĩ

Giảng viên

lethimyhanhhus@yahoo.com.vn

  5.  

ThS Đinh Thị Quyền

Thạc sĩ

Giảng viên

tieuthudinh@yahoo.com

 6. 

ThS Nguyễn Thị Hương

Thạc sĩ Giảng viên

minhlamk31@yahoo.com

 7.  

Vũ Trọng Phóng

     

    8.    

Đinh Văn Quý

 

 

 

         

Thành tích đã đạt được:
  - Tập thể: Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen năm 2006 và 2013.
  - Cá nhân: Bằng khen Thru tướng chính phủ: TS Lương Thị Ánh Ngọc (2012)

Tác giả bài viết: Khoa GDTC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn