Giới thiệu Phòng Hợp tác Quốc tế

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

     Văn phòng: Tầng 3 - Khu hành chính - Trường ĐH Thể dục Thể thao TP.HCM
     Điện thoại: 08 3872.4239
     Email: hus.htqt@gmail.com
     Trưởng đơn vị: TS. Phạm Hoàng Tùng

1. Giới thiệu chung
    Phòng Hợp tác quốc tế được thành lập từ năm 2004. Đây là đơn vị trực thuộc Ban giám hiệu, có nhiệm vụ: Đề xuất với Hiệu trưởng về các chủ trương, biện pháp xây dựng và phát triển hợp tác quốc tế; phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch về hợp tác quốc tế; soạn thảo các văn bản về hợp tác quốc tế; tổ chức triển khai và theo dõi việc thực hiện các chương trình về hợp tác quốc tế; làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho cán bộ, viên chức và khách quốc tế của trường; phối hợp với các đơn vị chuẩn bị các điều kiện đón tiếp, làm việc với khách quốc tế; tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại trường; theo dõi và thường xuyên báo cáo hiệu trưởng về tình hình thực hiện các kế hoạch hợp tác đã ký kết; phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết các vấn đề có liên quan đến sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh nước ngoài đang học tại trường.
2. Chức năng
    a) Hợp tác Quốc tế:
- Tiếp Đoàn khách đến.
- Mời Đoàn khách vào.
- Dự thảo và ký kết các dự án hợp tác quốc tế.
- Lập kế hoạch hợp tác quốc tế hàng năm.
- Báo cáo tổng kết công tác HTQT hàng năm.
- Chủ trì tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế.
- Dịch thuật tài liệu, thư từ  HTQT và phiên dịch cho các hội nghị, hội thảo khi được yêu cầu.
    b) Quản lý Dự án quốc tế:
- Thiết lập các đề án, dự án xin tài trợ của các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.
- Quản lý tiến trình chuẩn bị, thực hiện và kết thúc các dự án:
3. Nhiệm vụ
    a)  Soạn thảo và viết các đề án cấp trường theo phương hướng chung cũng như các đề án, dự án nằm trong chương trình hợp tác cũng như chỉ tiêu kế hoạch ngoài nước do BGH phân công. 
    b)  Tham mưu và thực hiện các thủ tục duyệt xét dự án theo như yêu cầu của đề án, dự án và qui định của nhà nước
    c)  Cùng tham gia quản lý và thực hiện dự án do BGH chỉ định
    d)  Hỗ trợ nghiệp vụ và cung cấp thông tin cho các đơn vị lập đề án, dự án.
    e)  Quản lý những dự án đang thực hiện trong Trường tùy thuộc vào qui mô kinh phí, thời gian, đơn vị tham gia sẽ có phương hướng thực hiện khác nhau.
 
4. Cơ cầu tổ chức nhân sự: (Tính đến 18/9/2016)
 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI EMAIL
1 Phạm Hoàng Tùng Trưởng phòng    
2 Hoàng Mạnh Hùng Chuyên viên 0989351889 manhhunghoang88@gmail.com
3 Lê Đồng Thảo Vy Chuyên viên    

Thành tích đã đạt được: 
   - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công nhận Tập thể lao động xuất sắc nhiều năm liền và được tặng bằng khen năm 2012.

Tác giả bài viết: Phòng Hợp tác Quốc tế

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn