Giới thiệu phòng Tổ chức cán bộ

Giới thiệu:
Chức năng nhiệm vụ: 

    Phòng Tổ chức cán bộ có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức bộ máy nhà trường, tổ chức nhân sự, chế độ chính sách, xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bổ nhiệm, luân     chuyển, thi đua khen thưởng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ...
Cán bộ quản lý tại đơn vị qua các thời kỳ: Ông Trần Bảy; Ông Nguyễn Bá Đường; ThS Nguyễn Mạnh Phú; ThS Ngô Anh Tú; ThS Nguyễn Trọng Đức; ThS Nguyễn Công Quân; ThS Đỗ Trọng
Sơn.
Cán bộ, nhân viên đã từng công tác tại đơn vị: Bà Bùi Thị Bích Nguyệt; Ông Bùi Minh Tấn; ThS Nguyễn Ngọc Tuấn; ThS Nguyễn Thị Hương; ThS Nguyễn Thị Hương Liên; Ông Phạm Phú Vinh.
Cơ cấu nhân sự hiện nay: (Tính đến ngày 18/09/2016):
 
TT Họ và Tên Học vị Chức vụ Đ.thoại Email
1 Nguyễn Thanh Bình Thạc sĩ   Trưởng phòng 0903728474 thanhbinhctct@yahoo.com.vn
2 Hà Thị Kim Dung Thạc sĩ   P.Tr­ưởng phòng 0917692679 hkdung108@gmail.com
3 Đặng Đức Dũng Cử nhân   P.Tr­ưởng phòng 0974473957 lacmatmuaxuan.dang@gmail.com
4 Ngô Văn Hà Cử nhân   Chuyên viên    
5 Lê Thị Mai Cử nhân   Chuyên viên    
6 Lê Thị Nguyệt Minh Cử nhân   Chuyên viên    
7 Nguyễn Thị H­ương Nhài     Nhân viên 0906223851 huongnhai143@gmail.com
8 Phan Tiến Lực Cử nhân   Chuyên viên    
9 Hoàng Thị Hạnh Lê Cử nhân   Chuyên viên 01665060103  
Những thành tích đã đạt được:
- Tập thể: Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen năm 2013.
- Cá nhân: Bằng khen của Thủ tướng chính phủ: Ths Nguyễn Thanh Bình (2013); ThS Hà Thị Kim Dung (2014); Ông Đặng Đức Dũng (2014).
                   
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn