Thông báo nhận đơn phúc khảo điểm thi Cao học 19 Tây Nguyên và mẫu đơn phúc khảo

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT TP. HCM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________

       Số:  18A/TB-TDTTHCM-SĐH                                                                                              Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2014

 

THÔNG BÁO

V/v nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh cao học TDTT khóa 19 năm 2014

 tại trường Đại học Tây Nguyên 

 

            Căn cứ Điều 18 Chương 3 Thông tư  số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2011 về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

           Căn cứ vào thông báo điểm thi tuyển sinh cao học TDTT khóa 19 tại trường Đại học Tây Nguyên ngày 17/4/2014.

           Hội đồng tuyển sinh Cao học TDTT khóa 19  năm 2014 Trường Đại học Thể dục thể thao Tp.Hồ Chí Minh thông báo nhận đơn phúc khảo điểm thi tuyển sinh cao học khóa 19 tại trường Đại học Tây Nguyên như sau:

           Thời gian nhận đơn phúc khảo: từ ngày 17/4/ 2014 đến 02/5/2014 (trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6).

            Địa chỉ nơi nhận đơn phúc khảo: Khoa Sau Đại học, Trường Đại học Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh, Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh. Điện thoại liên hệ :083.7243059

              Lệ phí phúc khảo: 200.000 đồng/1 môn thi.

             Lưu ý: Thí sinh đến nộp đơn phúc khảo (theo mẫu, kèm theo phong bì có dán tem và ghi địa chỉ người nhận) để Trường Đại học Thể dục thể thao Tp.Hồ Chí Minh gửi kết quả phúc khảo.

             Sau ngày 02/5/2014, Hội đồng tuyển sinh cao học TDTT khóa 19 năm 2014 tại trường Đại học Tây Nguyên sẽ dừng việc nhận đơn phúc khảo và tiến hành các thủ tục chấm phúc khảo theo quy định hiện hành.

              Xem mẫu đơn phúc khảo tại đây.

HIỆU TRƯỞNG

CT. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

(Đã ký)
GS.TS Lê Quý Phượng


Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn