Danh sách dự thi cao học 19 đợt 2 tại trường

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                               BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ THI
CAO HỌC KHÓA 19 NĂM 2014 ĐỢT 2

 
 
TT HỌ & TÊN Giới tính Ngày sinh  
 
 
1 Lê Thị Anh Nữ 27/2/1982  
2 Nguyễn Duy Anh Nam 28/8/1992  
3 Nguyễn Hoàng Anh Nam 11/13/1981  
4 Nguyễn Việt Anh Nam 02/3/1990  
5 Trần Thế Anh Nam 12/8/1976  
6 Nguyễn Trung Ánh Nam 30/4/1992  
7 Nguyễn Thanh Bình Nam 01/01/1980  
8 Nguyễn Thanh Bình Nam 1/4/1987  
9 Nguyễn Thanh Bình Nam 27/9/1989  
10 Phạm Thanh Bình Nam 30/5/1983  
11 Trương Đoàn Công Bình Nam 25/3/1987  
12 Bùi Ngọc Bốn Nam 10/10/1974  
13 Chu Chung Cang Nam 12/11/1986  
14 Võ Thanh Châu Nam 10/01/1990  
15 Chu Văn Chiên Nam 3/9/1969  
16 Vũ Xuân Chiến Nam 22/5/1988  
17 Phạm Thanh Chính Nam 18/5/1986  
18 Võ Đức Nam 25/5/1992  
19 Nguyễn Văn Công Nam 14/8/1991  
20 Nguyễn Cao Cương Nam 01/6/1980  
21 Lê Bá Cường Nam 27/12/1986  
22 Nguyễn Phú Cường Nam 20/9/1983  
23 Lê Vĩnh Đài Nam 8/9/1984  
24 Đào Ngọc Đại Nam 7/20/1984  
25 Nguyễn Xuân Đan Nam 7/7/1984  
26 Lê Hồng Đao Nam 20/10/1980  
27 Huỳnh Văn Đạt Nam 1/11/1985  
28 Phạm Tuấn Đạt Nam 15/8/1985  
29 Đỗ Thành Đệ Nam 24/9/1980  
30 Huỳnh Gia Diệm Nam 1/4/1990  
31 Cấn Mạnh Dũng Nam 27/4/1985  
32 Hoàng Nguyễn Quốc Dương Nam 05/10/1987  
33 Trần Nhất Duy Nam 16/2/1992  
34  Trần Thị Giang Nữ 18/10/1989  
35 Phạm Thành Giang Nam 05/4/1978  
36 Trần Hương Giang Nữ 8/2/1978  
37 Cao Trường Hải Nam 31/5/1992  
38 Mai Hồng Hải Nam 30/11/1977  
39 Nguyễn Trọng Hải Nam 6/11/1990  
40 Trần Tuấn Hải Nam 06/6/1984  
41 Vòng Hồ Phú Hải Nam 5/21/1985  
42 Huỳnh Thị Thu Hằng Nữ 11/8/1990  
43 Nguyễn Đức Hạnh Nam 18/10/1983  
44 Lê Ngọc Hiền Nữ 5/6/1992  
45 Nguyễn Xuân Hiệp Nam 2/4/1990  
46 Nguyễn Ngọc Hoài Nam 12/7/1987  
47 Bùi Lưu Hoàng Nam 21/3/1980  
48 Nguyễn Đức Minh Hoàng Nam 23/3/1988  
49 Nguyễn Thị Kim Hoàng Nữ 31/7/1990  
50 Trần Minh Hoàng Nam 4/3/1985  
51 Phạm Văn Hợp Nam 7/10/1978  
52 Dương Tấn Hùng Nam 30/8/1987  
53 Huỳnh Thanh Hùng Nam 06/9/1987  
54 Lê Thái Hùng Nam 12/21/1974  
55 Mai Bá Hùng Nam 4/5/1962  
56 Nguyễn Phi Hùng Nam 20/02/1991  
57 Bùi Văn Hưng Nam 27/4/1990  
58 Lê Như Hưng Nam 7/20/1987  
59 Nguyễn Ngọc Hưng Nam 19/11/1991  
60 Nguyễn Phúc Hưng Nam 28/9/1983  
61 Hà Ngọc Huy Nam 22/12/1986  
62 Lê Thanh Huy Nam 31/7/1980  
63 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 11/25/1987  
64 Vũ Nguyên Khang Nam 07/04/1992  
65 Hải Ngọc Khánh Nam 02/02/1988  
66 Nguyễn Trần Đăng Khánh Nam 3/4/1992  
67 Trần Đắc Khiêm Nam 22/12/1992  
68 Trương Vĩnh Khiêm Nam 19/4/1991  
69 Ngô Dương Anh Khoa Nam 19/11/1977  
70 Nguyễn Đăng Khoa Nam 25/5/1988  
71 Nguyễn Huỳnh Vũ Khoa Nam 26/11/1964  
72 Phan Anh Kiệt Nam 17/10/1991  
73 Nguyễn Cao Kỳ Nam 13/1/1965  
74 Phan Văn Lam Nam 31/7/1968  
75 Lê Dũng Lâm Nam 04/04/1976  
76 Lê Viết Lãm Nam 20/4/1990  
77 Chu Thị Mai Lan Nữ 11/10/1985  
78 Nguyễn Đình Lễ Nam 10/4/1950  
79 Trương Mỹ Liên Nữ 6/22/1986  
80 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 13/01/1992  
81 Lê Văn Luân Nam 20/1/1988  
82 Võ Tấn Lực Nam 20/10/1983  
83 Trần Văn Lượng Nam 22/8/1982  
84 Lê Thị Thảo Ly Nữ 27/10/1987  
85 Trang Hoàng Ly Nữ 2/5/1991  
86 Nguyễn Văn Nam 9/28/1988  
87 Phan Minh Mẫn Nam 8/9/1991  
88 Lê Thị Thanh Mây Nữ 1/7/1992  
89 Nguyễn Thị Diễm Mi Nữ 15/8/1991  
90 Đinh Thị Minh Nữ 5/26/1988  
91 Huỳnh Ngọc Minh Nam 6/9/1990  
92 Huỳnh Văn Minh Nam 13/9/1981  
93 Lê Văn Minh Nam 16/9/1991  
94 Nguyễn Thành Minh Nam 10/4/1988  
95 Hoàng Hải Nam Nam 16/9/1991  
96 Lý Hoàng Nam Nam 03/4/1989  
97 Nguyễn Như Nam Nam 10/6/1977  
98 Phạm Trường Nam Nam 03/01/1981  
99 Trần Duy Nam Nam 2/12/1989  
100 Trần Ích Nam Nam 04/7/1987  
101 Nguyễn Thị Yến Nga Nữ 7/31/1979  
102 Nguyễn Thế Nghĩa Nam 9/10/1987  
103 Nguyễn Trọng Nghĩa Nam 26/5/1990  
104 Lộ Quang Nghiệm Nam 1/28/1985  
105 Châu Văn Ngoan Nam 2/25/1990  
106 Đặng Thái Nguyên Nam 01/5/1991  
107 Võ Đức Nguyên Nam 21/8/1979  
108 Hồ Thị Ánh Nguyệt Nữ 12/7/1990  
109 Đặng Văn Nhân Nam 30/10/1992  
110 Trần Minh Nhân Nam 7/1/1984  
111 Đặng Thị Ngọc Nhớ Nữ 13/2/1990  
112 Bùi Thị Cẩm Nương Nữ 6/4/1990  
113 Nguyễn Kiều Oanh Nữ 15/8/1992  
114 Lê Đại Phát Nam 3/2/1987  
115 Ngô Tấn Phát Nam 20/4/1990  
116 Diệp Thanh Phong Nam 10/01/1989  
117 Nguyễn Thanh Phong Nam 19/5/1983  
118 Vũ Trọng Phóng Nam 01/10/1990  
119 Trần Phi  Phông Nam 10/2/1991  
120 Hà Thị Phú Nữ 5/20/1981  
121 Nguyễn Minh Quân Nam 25/2/1989  
122 Cao Xuân Quang Nam 10/4/1986  
123 Nguyễn Thanh Qui Nam 2/1/1992  
124 Nguyễn Quốc Quy Nam 07/12/1981  
125 Đặng Thị Kim Quý Nữ 27/10/1978  
126 Đinh Văn Quý Nam 02/10/1990  
127 Nguyễn Ngọc Quý Nam 24/1/1990  
128 Nguyễn Trương Thúy Quỳnh Nữ 2/9/1991  
129 Nguyễn Xuân Quan Sáng Nam 18/7/1990  
130 Đặng Thị Siêm Nữ 15/4/1989  
131  Vũ Kim Sơn Nam 2/20/1974  
132 Đặng Hồng Sơn Nam 1/1/1985  
133 Nguyễn Văn Sơn Nam 08/9/1984  
134 Nguyễn Văn Tài Nam 30/11/1989  
135 Trần Hữu Tài Nam 15/12/1991  
136 Nguyễn Văn Tám Nam 24/12/1988  
137 Trần Thị Thanh Tâm Nữ 25/02/1973  
138 Nguyễn Văn Tân Nam 9/12/1965  
139 Hồ Duy Tấn Nam 05/10/1979  
140 Ngô Quang Thái Nam 2/28/1980  
141 Phạm Tấn Thăng Nam 22/01/1966  
142 Cao Thị Thắng Nữ 18/9/1988  
143 Đinh Ngọc Thành Nam 23/3/1967  
144 Nguyễn Bá Thành Nam 5/16/1980  
145 Đỗ Thị Kim Thảo Nữ 12/5/1992  
146 Kim Thạch Thảo Nữ 29/9/1992  
147 Nguyễn Ngọc Thảo Nữ 4/9/1989  
148 Phùng Văn  Thảo Nam 9/18/1991  
149 Trần Minh Thế Nam 15/8/1987  
150 Nguyễn Thị Kim Thi Nữ 10/11/1987  
151 Phùng Văn Thiện Nam 25/12/1964  
152 Huỳnh Trí Thịnh Nam 11/4/1990  
153 Ngô Văn Thịnh Nam 28/2/1992  
154 Lê Đức Thọ Nam 03/10/1990  
155 Huỳnh Đăng Thông Nam 27/11/1987  
156 Lê Hà Thuận Nam 11/2/1991  
157 Trương Minh Thương Nam 7/20/1992  
158 Nguyễn Quang Thưởng Nam 18/11/1990  
159 Nguyễn Thị Thúy Nữ 05/6/1978  
160 Nguyễn Thị Thủy Nữ 07/10/1992  
161 Phạm Thị Xuân Thủy Nữ 25/10/1992  
162 Nguyễn Thị Mỹ Tiên Nữ 9/10/1989  
163 Lồ Quang Tiến Nam 3/3/1987  
164 Đặng Ngọc Tiền Nam 06/1/1992  
165 Thân Văn Tín Nam 27/6/1984  
166 Bùi Văn Tình Nam 01/02/1986  
167 Đỗ Văn Toàn Nam 10/10/1979  
168 Huỳnh Trung Toàn Nam 1/5/1965  
169 Ông Việt Toản Nam 22/7/1989  
170 Đào Tấn Tới Nam 20/6/1988  
171 Nguyễn Thanh Tòng Nam 7/3/1984  
172 Trần Đỗ Trọng Nam 30/8/1991  
173 Trần Văn Trúc Nam 10/5/1991  
174 Phan Bảo Trung Nam 2/10/1988  
175 Phùng Thanh Trung Nam 19/8/1990  
176 Trương Thanh Trung Nam 10/6/1980  
177 Phạm Văn Trường Nam 15/3/1981  
178 Phạm Thanh Nam 6/7/1977  
179 Nguyễn Trọng Nam 08/02/1990  
180 Nguyễn Tuấn  Tú Nam 4/8/1981  
181 Phan Văn Tự Nam 10/8/1977  
182 Đặng Quang Tuân Nam 28/7/1988  
183 Đặng Anh Tuấn Nam 6/9/1990  
184 Đậu Anh Tuấn Nam 12/9/1983  
185 Hồ Anh Tuấn Nam 04/3/1991  
186 Huỳnh Ngọc Tuấn Nam 10/31/1981  
187 Nguyễn Công Tuấn Nam 25/02/1978  
188 Nguyễn Thanh Tuấn Nam 15/8/1988  
189 Phạm Anh Tuấn Nam 2/1/1987  
190 Nguyễn Văn Tuyền Nam 10/10/1990  
191 Lê Thị Ngọc Tuyết Nữ 06/7/1986  
192 Nguyễn Thị Hồng Vân Nữ 06/9/1991  
193 Thái Thị Thùy Vân Nữ 1/1/1991  
194 Trịnh Thị Hồng Vân Nữ 1/10/1974  
195 Nguyễn Hoàng Văn Nam 26/6/1990  
196 Lê Quốc Việt Nam 19/4/1988  
197 Trương Thành Việt Nam 8/7/1990  
198 Thái Đặng Quang Vinh Nam 25/01/1986  
199 Võ Hồ Trọng Vinh Nam 7/4/1990  
200 Đỗ Quang Nam 10/12/1982  
201 Đặng Tiến Vương Nam 3/12/1985  
202 Nguyễn Hữu Vương Nam 3/2/1991  
203 Võ Minh Vương Nam 6/7/1991  
204 Đàm Xuân Nam 12/2/1984  
205 Đinh Bạt Ý Nam 15/5/1989  
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
      BAN THƯ KÝ
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn