Hệ thống tra cứu

Tra cứu thông tin dành cho sinh viên, tại đây bạn có thể tra cứu điểm thi đầu vào, điểm học kỳ và thời khóa biểu từng lớp.

Hệ thống tra cứu điểm của trường ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO TP. HỒ CHÍ MINH. Hãy lựa chọn một kiểu tra cứu bằng cách click vào các icon phía bên trên.